Wirtualny Dziekanat

Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego

 

 

Administratorem danych osobowych przekazanych w wypełnionym formularzu jest Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego, plac Powstańców Śląskich 1/201, 53-329 Wrocław, e-mail kontakt@studia-wroclaw.pl. Dane osobowe będą przetwarzane w celu świadczenia usług edukacyjnych, a także w celu realizacji działań z zakresu marketingu bezpośredniego. Podstawy prawne przetwarzania stanowią: art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. niezbędność przetwarzania w związku z realizacją umowy, a także przed jej zawarciem na zgłoszone żądanie; art. 6 ust.1 lit. c RODO tj. realizacja obowiązków prawnych ciążących na Administratorze; art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora jakimi są działania w zakresie bezpośredniego marketingu usług Administratora. W związku z przetwarzaniem przysługuje prawo do: żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, przenoszenia danych, oraz usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z warunkami opisanymi w RODO. Przysługuje także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania dla celów marketingu bezpośredniego. Pełne informacje odnośnie zasad przetwarzania zawarte są w Regulaminie Serwisu, Polityce ochrony prywatności oraz Polityce Cookies.


Loading...
Przetwarzanie danych...